ZIELEŃ CMENTARNA

Nasza firma ma największe w Poznaniu doświadczenie w zakresie utrzymania i uzupełniania zieleni cmentarnej.
Wykonujemy m.in.:

  • projekty rewaloryzacji zieleni cmentarnej
  • usuwanie drzew pomiędzy nagrobkami
  • dokonywanie nasadzeń dostosowanych do funkcji cmentarnej
  • pielęgnacja, podlewanie roślin.
Jesteśmy gotowi do stałej współpracy z zarządcą cmentarza lub wykonania pojedynczych zleceń. Nie oferujemy obsadzania indywidualnych grobów.