PRZYCINANIE DRZEW

TERMINY PRAC

Ze względu na ciężar i objętość liści, najlepszy dla wykonawcy termin przycinania koron drzew jest sezon, gdy drzewa pozbawione są liści. Ze względu na gojenie ran, optymalne jest prowadzenie cięć w sezonie wegetacyjnym

UTRUDNIENIA

Typowe utrudnienia w warunkach miejskich stanowią:

  • bliskość budynków, instalacji, urządzeń, nagrobków,
  • niemożność skorzystania ze sprzętu (przede wszystkim samochodu z wysięgnikiem koszowym)
  • konflikt z ruchem ulicznym.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasza firma jest gotowa do podjęcia najtrudniejszych wyzwań w tym zakresie, specjalizujemy się w pracach na cmentarzach.

DOBRE PRZYCIĘCIE DRZEWA

Dobre przycięcie drzewa musi spełniać wiele (niekiedy przeciwstawnych) parametrów:

  • realizację podstawowej funkcji cięcia (np. likwidacja zagrożenia, odsunięcie od budynku)
  • zapewnienie estetycznego wyglądu drzewa bezpośrednio po cięciu, oraz - co dużo ważniejsze - w ciągu kolejnych lat
  • minimalizację negatywnego wpływu cięcia na żywotność drzewa.
Błędy przy przycinaniu są w warunkach miejskich jedną z najczęstszych przyczyn nieprawidłowego wzrostu lub przedwczesnego obumierania drzewa.

WYNAGRODZENIE

Ze względu na to, że w warunkach miejskich każde drzewo stanowi odrębne zadanie, wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie po wizji lokalnej.