USUWANIE DRZEW

TERMINY PRAC

Ze względu na ciężar i objętość liści, najlepszy dla wycinki jest sezon od listopada do kwietnia, gdy drzewa pozbawione są liści. W razie potrzeby podejmujemy się jednak prowadzenia wycinki także w sezoniewegetacyjnym.

UTRUDNIENIA

Typowe utrudnienia dla usuwania drzew w warunkach miejskich stanowią:

 • bliskość budynków, instalacji, urządzeń, nagrobków,
 • niemożność skorzystania ze sprzętu (przede wszystkim samochodu z wysięgnikiem koszowym)
 • konflikt z ruchem ulicznym.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasza firma jest gotowa do podjęcia najtrudniejszych wyzwań w tym zakresie.

PROWADZENIE PRAC

Nasza firma zapewnia przeprowadzenie całości prac związanych z wycinką:

 • w razie potrzeby ocenę stanu drzewa i konieczności wycinki,
 • w razie potrzeby przygotowanie inwentaryzacji
 • uprzątnięcie terenu po wycince, wywóz drewna i gałęzi, lub przygotowanie drewna na potrzeby opałowe
 • Świadczymy usługi rozdrabniaczem do gałęzi.

WYNAGRODZENIE

Ze względu na to, że w warunkach miejskich każde drzewo stanowi odrębny przypadek, wynagrodzenie jest w każdym przypadku ustalane indywidualnie po wizji lokalnej.

ZEZWOLENIE

Usunięcie drzewa (z wyjątkiem drzew owocowych) wymaga uprzedniego zezwolenia właściwego urzędu gminy. W obrębie miasta Poznania właściwy jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Zezwolenie dla prywatnych użytkowników terenu nie jest związane z opłatą, trzeba się natomiast liczyć z oczekiwaniem na jego wydanie.

OPŁATY

Jeśli teren, na którym rośnie drzewo jest użytkowany przez firmę, z uzyskaniem zezwolenia wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty wynikającej z Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska. Opłaty takie mogą być bardzo wysokie, np. usunięcie klona, lipy lub dębu o obwodzie 1,25 m wiąże się z opłatą w wysokości ponad 35 tys. zł.

NASADZENIA ZAMIAST OPŁAT

Ustawa o ochronie środowiska przewiduje możliwość posadzenia nowych drzew i/lub krzewów zamiast drzew usuwanych. W takim przypadku przedsiębiorca jest zwolniony od opłaty, jeśli nowe nasadzenia stanowią pełny przyrodniczy ekwiwalent usuniętych drzew. Nie oznacza to wcale, że przedsiębiorca, jest zobowiązany przeznaczyć na nowe nasadzenia kwotę równą opłacie! Nowe nasadzenia są z reguły znacznie tańsze, dzięki czemu firma zyskuje podwójnie (urządzony teren i zaoszczędzone pieniądze)

Nasza firma oferuje pełen wachlarz usług związanych z tym rozwiązaniem:

 • inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki i oszacowanie opłaty
 • projekt nowych nasadzeń
 • uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
 • dokonanie nasadzeń, urządzenie terenu i dalsze utrzymanie